Scholen

leerkrachten over hoogbegaafdheid Als leerkracht of zorgcoördinator, komt er iedere dag enorm veel op u af. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor zorg naar de onderkant van de klasgroep en heeft u zich gespecialiseerd in allerlei leer- en gedragsstoornissen. Nu komt daar weer iets boven op: hoogbegaafde kinderen. Natuurlijk wilt u er ook graag voor hen zijn, maar hoe pak je dat het beste aan?
Soms zijn ze heel herkenbaar met hun fascinatie voor dinosaurussen en mooie cijfers voor wiskunde. Maar soms ook helemaal niet. Hoe kan een hoogbegaafd kind nu onderpresteren? En waarom maakt het uitdagend werk niet, terwijl u dat speciaal voor hem gezocht hebt?

‘Hoog IQ en nu?’ kan op verschillende manieren iets betekenen voor scholen.

*  Begeleidingstraject voor scholen die beleid rondom hoogbegaafdheid willen opzetten
Lezingen voor het team en/of ouders
*  Individuele begeleiding van een leerkracht
*  Aanwezig zijn bij oudergesprekken als neutrale adviseur.

Neem zeker contact op als u meer informatie of tarieven over deze diensten wenst.