Lezingen

lezingen‘Hoog IQ en nu?’ verzorgt lezingen op diverse niveaus, over hoogbegaafdheid in zijn algemeenheid en over specifieke deelgebieden.
Deze lezingen zijn zeer geschikt voor lerarenteams (kleuter-,lager- en secundair), studenten van de lerarenopleiding, medewerkers van CLB, Kind en Gezin en andere organisaties die met kinderen te maken hebben. Ook ouderverenigingen of serviceclubs zullen met deze lezingen een boeiende activiteit kunnen bieden met voldoende stof tot napraten.

Kies uit één van de bestaande lezingen of zoek in overleg, die mix van informatie die uw doelgroep het meeste aanspreekt.

Lezing: Theoretische inleiding: Wat is hoogbegaafdheid?
Vanuit verschillende theorieën wordt hoogbegaafdheid verklaard op een voor ieder begrijpelijke manier. Na afloop bent u in staat om de signalen van begaafdheid te herkennen en begrijpt u wat onderpresteren, perfectionisme en faalangst met hoogbegaafdheid te maken hebben.

Lezing: Onderpresteren
Welke mechanismen spelen een rol bij het ontstaan van onderpresteren? Wat kunnen ouders en school doen om dit te voorkomen en wat kan er gedaan worden om een kind dat eenmaal aan het onderpresteren is, terug op het juiste spoor te krijgen? De antwoorden krijgt u in deze lezing.

Lezing: Leerstrategieën en ‘Leren Leren’-vaardigheden
Doordat hoogbegaafde kinderen iets vaak in één keer snappen of kunnen, missen ze een hoop kansen om belangrijke leerervaringen op te doen. Wat is het belang van leren falen? En als een kind dit niet spontaan tegen komt, hoe leren we het dan aan?

Lezing: Compacten en verrijken in de klas
Een hoogbegaafde leerling heeft minder instructie en oefening en zo goed als geen herhaling nodig. Hoe pak je dat aan? En wat laat je hem dan doen in de tijd die overblijft?
Niet alleen interessant voor leerkrachten maar zeker ook voor ouders en onderwijsondersteuners.

Heeft u een andere inhoud in gedachten? Neem gerust contact op voor een lezing op maat.

Een standaard lezing duurt ongeveer 1,5 uur en kost € 150,-