Kinderen

blije hoofbegaafde jongenUit een IQ-test of observaties op school is (het vermoeden van) hoogbegaafdheid gebleken. Misschien komt dit voor u en uw kind totaal onverwacht, misschien was het iets wat u al lang vermoedde. In ieder geval zal het de nodige vragen op roepen.
Het goede nieuws is dat een groot deel van de hoogbegaafde kinderen, zonder al te veel problemen de schooltijd door kan komen. Drie dingen zijn hierbij belangrijk.

  • Behoud van intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid en wil om te leren
  • Het opdoen van voldoende ‘ Leren Leren’- ervaringen
  • Voldoende contact met ontwikkelingsgelijken, oftewel andere hoogbegaafde kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.

‘Hoog IQ en nu?’  kan uw kind hier op verschillende manieren bij helpen.

Individuele sessies:
In de veilige omgeving van uw eigen huis, krijgt uw kind begeleiding op maat.

In een eerste telefonisch consult, verkennen we samen de mogelijkheden en het nut van individuele sessies voor uw kind. Daarna vult u een intake formulier in.
Er volgt een intake gesprek, waarna ik een uitgebreid handelingsplan opstel, waarin concrete doelen staan, die nagestreefd gaan worden.  Is iedereen met dit plan akkoord, dan starten de sessies.

Tarieven

Buitenschoolse plusgroep:
Bij voldoende interesse zal een plusgroep opgestart worden. In een vast aantal bijeenkomsten zal gezamenlijk gewerkt worden aan:

  • Omgaan met hoogbegaafdheid
  • Doorzetten bij uitdagingen
  • Samenwerken
  • Aanleren en gebruiken van leerstrategieën

Tarieven

Gezinsactiviteiten:

Via deze site, hoop ik dat gezinnen met hoogbegaafde kinderen elkaar vinden, om samen een museum of tentoonstelling te bezoeken. Ook zouden er in dit kader spelnamiddagen georganiseerd kunnen worden. Heeft u hiervoor interesse, laat dit dan zeker via het contactformulier weten.