Testimonials

In het verleden konden we vanuit de Banaba Zorgverbreding en remediërend leren van de Lerarenopleiding K.H.Kempen (inmiddels  ‘Thomas More hogeschool Turnhout’) een beroep doen op de expertise van Manon als gastdocent. Ze gaf toen een keuze module van 5 bijeenkomsten over (hoog)begaafdheid. De reacties van onze studenten waren zeer positief.
Ook voor het academiejaar 2012/2013 hebben we haar weer gevraagd. Deze keer niet enkel voor een bijeenkomst bij onze leerkrachten kleuter- en lager onderwijs maar ook voor de leerkrachten secundair onderwijs. Deze lessen kaderen in de verplichte module differentiatie als grondhouding,

Ilse v.d. Plas.


Wij kregen begin van dit schooljaar te maken met ‘lastig’ gedrag van onze dochter, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Wij hebben toen aan Manon gevraagd om mee te denken en te werken in het verbeteren van dit gedrag. Manon werkt heel gericht met onze dochter (een uur per week) en geeft ons en de school volledige feedback. Na een paar sessies merkten we al een verschil. Manon geeft overzichtelijk praktische tips terug en denk echt mee om het totale leefpakket van het kind zo in te richten, dat het haar talenten echt kan ontplooien,

Monique Fischer.