Help, ik krijg een hoogbegaafd kind in mijn klas!

Maakt u zich niet ongerust, het feit dat al bekend is van dit kind dat het hoogbegaafd is, geeft u de kans om vanaf het eerste moment een fijne relatie op te bouwen. U moet zich vooral niet anders voordoen dan u bent, maar er zijn een aantal do’s en don’t die u enorm kunnen helpen.

  • Spreek het kind op volwassen wijze aan en wees ook niet verbaasd als het dit bij u doet. Dit kan bij jonge kinderen nogal wijsneuzerig en bij oudere kinderen ronduit brutaal overkomen, maar dat is zeker niet hun bedoeling. Wanneer een opmerking van een kind u irriteert neem dan even de tijd om na te denken of er echt iets mis is met de inhoud van de boodschap of dat de vorm of het tijdstip niet kloppen. Geef in dat laatste geval rustig antwoord op de inhoud en geef het kind feed-back over de irritatie die de vorm of het tijdstip bij u oproept. Hierdoor zal het kind zich serieus genomen voelen en enerzijds zijn gevoelens bij u blijven durven uiten en anderzijds leren dat het niet altijd alles op zijn eigen manier kan zeggen.
  • Geef vanaf het eerste moment feed-back en complimenten op de inspanningen van het kind en niet op het resultaat. Veel hoogbegaafde kinderen voelen een enorme druk om te presteren, ze zijn immers zo slim en iedereen verwacht van ze dat ze dat ook laten zien. Deze houding kan gemakkelijk faalangst en zelfs onderpresteren tot gevolg hebben.  Zeg dus niet: hoe kun je met jouw IQ nu een 5 halen voor Frans?, maar zeg: het is me opgevallen dat je de woorden maar 1 keer geleerd hebt. Die strategie werkte vroeger goed voor jou, maar nu blijkbaar niet meer. Zal ik je helpen een nieuwe strategie te zoeken die ook bij Frans werkt?
  • Het is belangrijk om er door middel van pre-toetsen zo snel mogelijk achter te komen welke stof uw leerling al beheerst. Als deze stof klassikaal aangeboden wordt en de leerling wordt gedwongen mee te luisteren, leert u hem die verveelde werkhouding bij wijze van spreken zelf aan. Zorg op die momenten voor ander uitdagend werk. Uw zorgcoördinator kan hier zeker bij helpen.
  • Wanneer u in de eerste week al een pittige opdracht klaar heeft liggen, dan weet de leerling dat het u ernst is: er gaat geleerd en gewerkt worden. Vergeet alleen niet om deze opdracht duidelijk voor te bespreken, te begeleiden, na te bespreken en te beoordelen. Alleen zo krijgt het kind vertrouwen in u en merkt het dat het hier niet een vrijblijvend keuzewerkje, maar een echte opdracht voor een cijfer betreft.
  • ‘Hoog IQ en nu?’ begeleidt scholen, maar ook individuele leerkrachten met helder advies op maat. Heeft u een vraag, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Het voorbereiden op de komst van een hoogbegaafde leerling kost even wat extra moeite, maar u krijgt er ook heel wat voor terug: Een gemotiveerde leerling die lekker in zijn vel zit, dankbare ouders en een groepsklimaat waarin voor ieder kind een plaatsje is, ook voor de heel slimme.

Veel succes en vooral veel werkplezier gewenst in het nieuwe schooljaar.

 

Bekijk ook de andere artikelen