Artikel: Onderpresteren

Onderpresteren

onderpresteren

Het kan voorkomen dat kinderen met een hoog IQ op school veel lagere resultaten laten zien dan je op grond van hun intelligentie zou verwachten. Je spreekt dan van onderpresteren. Soms ontstaat dit doordat kinderen zich aanpassen aan de groep of de verwachtingen van de juf. Denk aan een kleuter die al mooie tekeningen kan maken, maar op school ziet dat al zijn vriendjes kop-poters tekenen. Hij neemt aan dat dit zo hoort op school en neemt dit gedrag over. Ook in het eerste leerjaar zie je vaak dat kinderen die eigenlijk al kunnen lezen, enthousiast thuis komen met het verhaal dat ze het woordje ‘maan’ geleerd hebben.
In deze gevallen kunnen ouders en school relatief makkelijk een aanpak opstellen waarbij ze hoge verwachtingen stellen aan het kind en hem uitleggen dat iedereen zich op zijn eigen niveau ontwikkeld en het dus in orde is om andere dingen te kunnen dan de rest van de klas.
Vaak schuilt er achter onderpresteren echter een diepere reden. Van jongs af aan hebben hoogbegaafde kinderen gemerkt dat de dingen die ze graag wilden (leren praten, lopen, de kleuren herkennen) in 1 keer lukten. Hierdoor hebben ze een zelfbeeld ontwikkeld waarin geen plaats is voor falen. (fixed mindset) Als taken en opdrachten op school moeilijker worden, gaat het kind twijfelen aan de haalbaarheid ervan. Het voelt voor het kind als een ramp om fouten te maken en het zal allerlei ontwijkstrategieën aanwenden om dit nare gevoel niet te hoeven voelen. Dit kan het bereiken door enkel leerstof aan te pakken waarvan het zeker weet dat het zal lukken en hiermee elke uitdaging vermijden. Ook kan het expres werk niet, langzaam of slecht maken. Zo kan hij van te voren al zeggen dat het toch niet gaat lukken en zal niemand een te hoge verwachting van hem hebben. Deze vorm van onderpresteren is veel moelijker te behandelen. Vooral omdat leerkrachten soms niet geloven dat een kind wèl meer kan, dan het laat zien. Tijd, heel veel vertrouwen en het vormen van een nieuwe mindset zijn noodzakelijk om tot betere prestaties te komen.

Bekijk ook de andere artikelen