Assertieve oudersfokke en sukke

Steeds meer ouders vinden de weg naar school, om daar met kennis uit boeken en van internet te vertellen, wat de leerkracht anders of beter moet doen. Hoe ga je hier als school mee om?
– Ouders kunnen boos, verdrietig, gefrustreerd of ten einde raad zijn. Al deze emoties laten ze los op een nietsvermoedende leerkracht die als reactie snel in de verdediging kan schieten. Zo ontstaat een patstelling. Ga er vanuit dat de ouder handelt uit bezorgdheid over zijn kind. Probeer inhoud en vorm van de boodschap los te koppelen. Dat wil zeggen dat je duidelijk je grenzen aangeeft over de manier waarop je behandelt wilt worden, maar tegelijk wel inhoudelijk naar de ouder wilt luisteren.
– Het is een feit dat hoogbegaafde kinderen die op school onvoldoende uitgedaagd worden daar geestelijke en lichamelijke klachten door kunnen ontwikkelen. Helaas is de praktijk vaak veel complexer en speelt het karakter van het kind, de thuissituatie, medische voorgeschiedenis en eventuele andere stoornissen ook een rol. Ook kinderen die wel op de juiste manier uitgedaagd worden, ┬ákunnen bepaalde klachten houden.
– Iedere school heeft een bepaalde draagkracht. Misschien zouden bepaalde aanpassingen voor een leerling perfect zijn, maar kan de school ze niet bieden. Wees hier eerlijk in, zelfs als dit zou betekenen dat ouders hierdoor een andere school gaan zoeken. Wek geen valse verwachtingen.
– Maak ouders en leerkracht tot partners door samen afspraken te maken in het belang van het kind. Noteer deze afspraken in een kort handelingsplan dat beiden ondertekenen. Zet hier ook in hoe vaak en op welke momenten contact plaatsvindt en hoe lang een bepaalde maatregel uitgeprobeerd wordt. Bespreek met ouders dat ze tot die tijd wat afstand bewaren, zodat de leerkracht zijn werk kan doen. Controleer wel of de leerkracht ook inderdaad doet wat hij beloofd heeft.

Voor meer informatie of hulp bij het voeren van oudergesprekken mag u mij steeds contacteren.

Bekijk ook de andere artikelen